Kursiyer Şartname

1-Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olan OSMEK'te tüm hizmetler ücretsizdir. Kursiyer, ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.
2-Kayıt yaptırılan kurslara devamlılık zorunludur. Mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir. Mazeretsiz olarak devamsızlıktan kaydı silinen öğrenci, takip eden öğretim döneminde kurslarımıza kayıt yaptıramaz.
3-Eğitim sonunda belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye Halk Eğitim Müdürlüğünce "Kurs Bitirme Belgesi-Sertifikası" verilir. Ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen öğrenci belge alma hakkını kaybeder.
4-Bir kursiyerin aynı dönem içerisinde, kurs merkezleri farklı olsa bile sadece bir branşta eğitim alması esas olmakla birlikte, ders zamanlarının çakışmaması halinde ikinci bir branşta eğitim alması mümkündür.
5-OSMEK, kursiyerlerinin çalışmalarını, ürünlerini, resim, video ve benzeri kayıtlarını basın yayın ve tanıtım organlarında kullanım hakkına sahiptir.
6-Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan ve kursun normal düzenini bozan kursiyerler uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir.
7-OSMEK tatil günleri : 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yada Valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar,sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde OSMEK kurs merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. OSMEK'in bu tatil günlerinde kursiyerleri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.
8-Kursiyerlerinin eğitim aldığı tüm branşlarda doğabilecek her türlü sakatlık veya rahatsızlıklardan OSMEK sorumlu değildir.
9-Kursiyerler şahsi eşyalarını kurs merkezinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıp veya zarardan OSMEK sorumlu değildir.
10-Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.
11-Kursiyerler kurs bitiminde sertifikalarını Osmangazi İlçe Halk Eğitim Merkezleri'nden alabilirler.
12-Kayıt yaptıran tüm kursiyerlerin yukarıda beyan edilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
Kursiyer Şartname | Kurslar Genel Bilgi | İletişim